Елбасының стратегиялық бастамалары мен тарихи сөздері


 

Елбасының қазақстандықтарға арналған Жолдаулары және сөйлеген сөздері – елімізді дамытудың, халықтың әл-ауқатын арттырудың айқын бағыт-бағдары.   

«Қазақстан-2030», «Қазақстан-2050» стратегиялары, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» даму бағдарламасы, «Мәңгілік ел» патриоттық актісі, «Әлем. XXI ғасыр» манифесі және Қазақстан тәуелсіздігін жариялауға, еліміздің бас қаласын Ақмолаға (қәзір - Нұр-Сұлтан) көшіруге, Президентті ұлықтау рәсіміндегі, әлемдік деңгейдегі форумдар мен конференцияларда сөйлеген сөздері еліміздің жарқын келешекке жетелейді.

Бұл бөлімде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекет тарихы үшін маңызды мәселелер бойынша сөйлеген сөздерімен танысуға болады. 

Стратегия «Казахстан 2030» и ее экономический приоритет

В октябре 1997 года была принята долгосрочная Стратегия развития «Казахстан 2030». Принятие этого документа стало отправной точкой в стремительном движении Казахстана к построению процветающего государства в течение последующих лет. В настоящее время Казахстан отмечает 10-летие этого важнейшего документа.

Провозглашение независимости Казахстана

10 декабря 1991 года Н. Назарбаев подписал принятый Парламентом Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. 12 декабря 1991 года Президент издал Указ о реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие и событиях 17—18 декабря 1986 года.

Беттер