Издания Библиотеки

Лидер Нации и независимость

Лидер Нации и независимость: материалы «круглого стола» / под науч. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: МПП РК, 2012. В сборник вошли материалы «круглого стола» «Лидер Нации и независимость», посвященного Дню Независимости Республики Казахстан.

Көшбасшылық және тұлға

Көшбасшылық және тұлға: ғылыми басылым / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: ҚР ТПМ, 2012.

Музей сабақтарының жинағы

Музей сабақтарының жинағы / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана: ҚР ТПМ, 2012. Бұл жинаққа келешек ұрпақтың ұлттық бірлігі жарасқан, бүкіл халқы экономикалық әл-ауқатты, тәуелсіз, саяси тұрақты, демократиялық мемлекет құру мен оны дамытудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің қызметін жүйелі түрде зерттеуге әрі тарихи рөлін танып-білуге ықпал ететін сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

На пути к евразийской интеграции

На пути к евразийской интеграции: сборник научных статей / под науч. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: МПП РК, 2012 Настоящий сборник научных статей подготовлен в рамках реализации научного проекта «Первый Президент и формирование внешнеполитической стратегии Республики Казахстан» научной программы «Первый Президент и дальнейшее развитие независимого Казахстана» Музея Первого Президента Республики Казахстан.

Роль Первого Президента Республики Казахстан в становлении и развитии внешней политики Республики Казахстан

Роль Первого Президента Республики Казахстан в становлении и развитии внешней политики Республики Казахстан: коллективная монография / под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: МПП РК, 2012. Настоящая коллективная монография подготовлена в рамках реализации научного проекта «Первый Президент и формирование внешнеполитической стратегии Республики Казахстан» научной программы «Первый Президент и укрепление независимого Казахстана» Музея Первого Президента Республики Казахстан.

Президент и согласие в обществе

Президент и согласие в обществе: фотоальбом / авт.-сост. М. А. Шулембаев; под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: МПП РК, 2012. Фотоальбом «Президент и согласие в обществе» подготовлен в рамках реализации научного проекта «Роль Первого Президента Республики Казахстан в укреплении межнационального и межконфессионального согласия» научной программы «Первый Президент и дальнейшее развитие независимого Казахстана» Музея Первого Президента Республики Казахстан.