Кітапхана басылымдары

«БІР БЕЛДЕУ – БІР ЖОЛ»: ҚЫТАЙДЫҢ ГЕОСАЯСИ МҮДДЕСІ

Қытай Халық Республикасының «Бір белдеу, бір жол» сыртқы саяси бастамасына арналған болжамдық-сараптамалық баяндамада жаңа қытайлық жобаның бірқатар геосаяси аспектілері көрсетілген, оның ішкі мазмұны мен инфрақұрылымдық негізіне сараптама жасалған.

«ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ: МӘҢГІЛІК ЕЛ» ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Қазақстан жолы: Мәңгілік Ел» оқу-әдістемелік кешені «Қазақстан жолы: Мәңгілік Ел» семинар-тренингі бойынша оқу құралы болып табылады. Қосымша оқыту және патриоттық тәрбие беру мақсатында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Кітапханасының қызметкерлері әзірлеген ақпараттық-ағартушылық курсы жастар арасында мәдени келісімді, жалпықазақстандық құндылықтарды, ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың тиімді тетігі ретінде қызмет етеді.

ТЕҢГЕ – ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ АЙШЫҚТЫ БЕЛГІСІ

Альбом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

ҚАЗАҚСТАН – БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫҚ МЕКЕНІ

Альбом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және лидерлік феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев және ұлтаралық пен конфессияаралық әрекеттестік негізі ретіндегі жаңа қазақстандық патриотизм» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

«ЕЛБАСЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР. 1940–1960 ЖЖ.» КАТАЛОГІ

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНЫҢ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯЛАНУЫ КОНТЕКСІНДЕГІ АЗАМАТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Монографияда бірегейлік саласындағы шетелдік және отандық авторлардың еңбектеріндегі теориялық және қолданбалы зерттеулер негізінде, сонымен қатар бірегейліктің қазіргі жағдайы мен деңгейін сипаттайтын бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізілген контент-сараптамалардың нәтижелері ұсынылған. Қазақстан Республикасындағы демократиялық қайта жаңғыру контексінде қазақстандық қоғамда азаматтық бірегейлікті қалыптастырудың ерекшеліктері баяндалған.  

«ЕЛБАСЫТАНУ» КУРСЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

Құрал «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға  және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында дайындалды.

МУЗЕЙ САБАҚТАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

Музей сабақтарының жинағы / жалпы ред. басқ. Астана: Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Кітапханасы, 2017. – 74 б. – Қазақ, орыс тілдерінде. Бұл жинаққа Мәңгілік қазақ елінің қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қызметін танып-білуге және зерттеуге бағытталған сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

УАҚЫТ ҚҰДІРЕТІ: МУЗЕЙ ТОПТАМАСЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

Уақыт құдіреті: музей топтамасының каталогы /жалпы баспа бойынша А. С. Сағынғали, К. Қ. Ақтаева; құр.-авт. А. Н. Дөненбаева. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2016. – 60 б. Каталогта алғаш рет Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жинағындағы сағаттар топтамасы туралы мағлұматтар беріліп отыр.

ЕЛІМ МЕНІҢ

Елім менің / Құраст. Л. Омарова, Г. Атабаева, жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана, 2016. – 56 б. Брошюра «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: мемлекеттік басқару стратегиясы және көшбасшылық феномені» ғылыми бағдарламасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев: тұлға және тарих» ғылыми жобасын жүзеге асыру шеңберінде дайындалды.

Беттер