ҚҰЛБАРАҚОВА ҚАЛАМҚАС Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕҰУ-ДЫҢ 3 КУРС СТУДЕНТ